Freemasonry: Spiritual Alchemy (bespreking)

Christopher (of Chris) Earnshaw is Vrijmetselaar in Japan en de Verenigde Staten van Amerika. Hij werkt al een tijd aan een boek over “Spiritual Freemasonry”, maar toen het richting de 550 pagina’s zou gaan, vroeg de uitgever Lewis Masonic om het op te splitsen in drie boeken. Dit zijn/worden Freemasonry, Spiritual Alchemy (augustus 2019), Freemasonry, The Quest For Immortality (december 2019) en Freemasonry: Initiation By Light (gepland april 2020). Vreemd genoeg blijkt het eerst gepubliceerde boek (en het eerste dat ik las) de nadruk te hebben op de Gezellengraad, het tweede gedrukte boek op de Meestergraad en de derde zal zich richten op de Leerlingengraad.

Zoals de titel al aangeeft, wordt in dit boek het verband gelegd met Alchemie. Earnshaw buigt zich over de vraagt die mij ook bezig houdt: wanneer en door wie, vond esoterie haar weg in de Maçonnieke symboliek? Earnshaw heeft daar interessante en goed onderbouwde ideeën bij die de boeken van Fabio Venzi aanvullen.

Het eerste deel van het boek is vooral historisch. Earnshaw onderzoekt mensen en interesses tot vlak voor wat hij noemt de “revival” van de Vrijmetselarij: 1717. Zo komen de Rozenkruisers voorbij, Christelijke Cabala en groepen filosofen zoals die van Oxford en Chelsea en uiteindelijk de Royal Society.

Wat ook interessant is, is dat Earnshaw kijkt naar “the first three Grand Masters” en daarmee bedoelt hij de voorzittend meesters van de drie loges die in 1716/7 in London de eerste Grootloge oprichtten. Antony Sayer (“who may have been an alchemist”), Georges Payne en John Desagulier. De laatste kennen we natuurlijk van de befaamde constituties.

Earnshaw beschrijft verschillende interesses en stromingen en hoe deze begonnen te mengen met de opkomst van de wetenschap. Een centrale rol is weggelegd voor Isaac Newton die zowel Alchemie als de nieuwe wetenschap bedreef, in elk geval twee van de “first three Grand Masters” goed kende, die veel ideeën voor het Maçonnieke systeem lijkt te hebben aangereikt en die bovendien mede het gat dicht tussen Elias Ashmole en de Royal Society.

Vanaf hoofdstuk vier krijgt het boek een wat andere toon. De “first three Grand Masters” hebben aanwijzingen in de ritualen verstopt die wijzen op diepere lagen van betekenis. Omdat dit te goed lukte, werd de (“Christian”) derde graad toegevoegd waarin wat duidelijkere aanwijzingen zitten.

Zo komt de auteur op 25 “signposts” waarvan hij er maar 24 laat zien in zijn boeken om ook nog iets aan het initiatief van zijn lezers over te laten. Die “signposts” zijn in feite niet meer (of niet minder) dan aanwijzingen dat er meer te vinden is. De “signposts” zijn in de teksten verwerkt volgens het systeem van “stenografie”. Het kunnen spelfouten zijn waardoor een woord opvalt, vreemde of nieuwe woorden (“duegard”) of dingen die niet kloppen. Zo schijnt in sommige derdegraads ritualen Pythagoras “Eureka!” te roepen, terwijl veel mensen weten dat dit een uitroep was van Archimedes. Het feit dat hetzelfde woord “eureka” te vinden is op de titelpagina van de Constitutions is volgens Earnshaw een aanwijzing voor de zoeker dat er meer te vinden is in de teksten.

Sommige van zijn “signposts” legt hij uit (zoals hiervoor), maar ik kreeg er weinig “Aha! Erlebnissen” van.

Wel interessant is dat Earnshaw de tweede graad vooral Alchemistisch noemt en, zoals de titel al doet vermoeden, heeft dit boek een nadruk op de Alchemistische kant van de Vrijmetselarij. Hij beschrijft de interesse en toepassing van Alchemie in de loop van de tijd en dus tot de tijd van de “revival”. Bovendien meent hij drie werken te hebben gelokaliseerd die de basis vormen van de Maçonnieke symboliek. The Book Of The Lambspring, de Mutus Liber en The Twelve Keys Of Basil Valentine.

En dat maakt inderdaad een aardige speurtocht. Ik kan niet altijd helemaal meegaan met de conclusies van de auteur, maar vooral zijn historische informatie biedt een hoop interessante aanknopingspunten en leuke weetjes. Zo beschrijft hij een ontmoeting tussen John Desagulier en Emanuel Swedenborg.

Ook gaat hij in op verschillende Maçonnieke symbolen en gebruiken.

Een interessant boek. Het tweede gepubliceerde boek heb ik al liggen, op het laatste is het nog even wachten.

There are three other levels to the ritual; the encoded cipher to his the teachings from prying eyes, the esoterica to pique the curiosity of the Brethern, and the “Hidden Mysteries,” which are or should be the journey of all Masons, but there is still further to go, “And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.” (p. 229)

Zie ook:

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *