Er bestaat ongetwijfeld tusschen Kabbalah en Vrijmetselarij een nauw verband waaraan dan ook geen bestudeerder van beide richtingen zal twijfelen. Reeds ieder vrijmetselaar valt het...